ขั้นตอนการทำงานเพื่อรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด


1. กรอก ชื่อ เพื่อค้นหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน


2. นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ http://www.stopdrinkplk.org/login.php เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมว่าเลิกเหล้าครบ 3 เดือน
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงเกียรติบัตร
4. ผู้ที่ได้รับแล้วสามารถแชร์ภาพเกียรติบัตรและดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ได้